Det kan ta några minuter innan ett nytt lösenord skickas.